Rồng

Rong Bao Tang Dieu Khac Cham Danang Fantasticity Com
1.289

RỒNG

Tháp Mẫm – Bình Định | Thế kỷ XII | Sa thạch | [BTC 222]

Rong Bao Tang Dieu Khac Cham Danang Fantasticity Com

Rồng là biểu tượng cho vương quyền của nhiều quốc gia ở phương Đông. Bức tượng có thể là sự kết hợp giữa rồng và Makara, quái vật biển theo thần thoại Ấn Độ.

Rong Bao Tang Dieu Khac Cham Danang Fantasticity Com 01

Có thể bạn thích?

Rồng ở tư thế chầu, hai chân trước quỳ ra phía trước, hai chân sau hất lên trên, miệng ngậm viên ngọc. Tác phẩm phản ảnh sự giao thoa văn hoá giữa Đại Việt và Champa rõ nét.

Các nguồn tài liệu tham khảo:

1. Trang tin điện tử của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng chammuseum.vn.
2. Các pa-nô thông tin và chú thích hiện vật tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
3. Sách Vibrancy in Stone – Masterpieces of the Da Nang Museum of Cham Sculpture.
4. Tập thông tin giới thiệu 20 hiện vật tiêu biểu tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
5. Bài thuyết minh các điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
6. Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng: https://danang.gov.vn/web/bao-tang-cham/

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH ĐÀ NẴNG

You might also like

Comments are closed.

​​​