Đài thờ Tháp Mẫm

Dai Tho Bao Tang Dieu Khac Cham Danang Fantasticity Com
1.615

ĐÀI THỜ

Tháp Mẫm – Bình Định | Thế kỷ XII | Sa thạch | [BTC 228]

Dai Tho Bao Tang Dieu Khac Cham Danang Fantasticity Com

Đài thờ được khai quật năm 1934. Hai sư tử và hai chim thần Garuda được thể hiện trong tư thế nâng tay chống đỡ bốn góc.

Bốn mặt đài thờ có cùng đồ án trang trí gồm ba phần: phần trên và dưới thể hiện hoa văn xoắn ốc hình ngọn lửa, phần giữa gồm một hàng 10 bầu ngực phụ nữ đều đặn.

Có thể bạn thích?

Dai Tho Bao Tang Dieu Khac Cham Danang Fantasticity Com 03

Kiểu thức trang trí vú phụ nữ thể hiện tính phồn thực đồng thời khẳng định vai trò của người phụ nữ trong chế độ mẫu hệ. Đây là mô típ trang trí phổ biến và khá đặc trưng cho phong cách nghệ thuật Tháp Mẫm.

Các nguồn tài liệu tham khảo:

1. Trang tin điện tử của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng chammuseum.vn.
2. Các pa-nô thông tin và chú thích hiện vật tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
3. Sách Vibrancy in Stone – Masterpieces of the Da Nang Museum of Cham Sculpture.
4. Tập thông tin giới thiệu 20 hiện vật tiêu biểu tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
5. Bài thuyết minh các điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
6. Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng: https://danang.gov.vn/web/bao-tang-cham/

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH ĐÀ NẴNG

You might also like

Comments are closed.

​​​