THÔNG BÁO Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2018 tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng

0 7

THÔNG BÁO Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2018 

tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng năm 2018 được Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 479/QĐ-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2018; sau khi kiểm tra, xét duyệt hồ sơ của những người đăng ký dự tuyển, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng thông báo danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng năm 2018 gồm 23 người, kèm theo Thông báo này.

Trên đây là Thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng năm 2018./.

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng
THÔNG BÁO Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2018
 tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng
THÔNG BÁO Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2018 tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng
5 (1) vote

Theo dõi tin tức Danang Fantasticity trên các mạng xã hội.

Tin tức - Sự kiện - Khuyến mãi

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.

Hotline: 0977 994 832

Email: [email protected]

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More