fbpx

THÔNG BÁO Về việc Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2018 tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng

0 23

logo & slogan du lịch đà nẵng

THÔNG BÁO

Về việc Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2018

tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng

 Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng năm 2018, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thông báo nội dung kế hoạch xét tuyển viên chức như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
 2. Đối tượng

Người xét tuyển vào viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và điều kiện tại Khoản 2 Mục này.

 1. Điều kiện
 2. a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí đăng ký dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 1. b) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung tại Điểm a Khoản này, người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu của vị trí tuyển dụng tại Phụ lục kèm theo.

 1. DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
 2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
 3. a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
 4. b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 5. c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt;
 6. d) Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ;

đ) Bản sao công chứng sổ bảo hiểm xã hội và giấy xác nhận quá trình công tác có xác nhận của cơ quan, đơn vị liên quan đến vị trí xét tuyển.

 1. e) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
 2. g) Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22×32 cm, mặt ngoài dán “HỒ SƠ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH ĐÀ NẴNG”, ghi rõ họ và tên, số điện thoại liên hệ của người dự thi; liệt kê đầy đủ các giấy tờ đựng bên trong, thư điện tử (email) cá nhân để Hội đồng xét tuyển thông báo thông tin xét tuyển.
 3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
 4. a) Thời gian

Từ ngày 30 tháng 7 năm 2018 đến hết ngày 24 tháng 8 năm 2018.

 1. b) Địa điểm

Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, tầng 3, 100 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 1. Lệ phí xét tuyển

Mức thu lệ phí dự tuyển của mỗi thí sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp,  quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

 1. Nội dung xét tuyển
 2. a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển
 3. b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;
 4. c) Nội dung kiểm tra, sát hạch

– Nhận thức, hiểu biết chung của đối tượng dự tuyển;

– Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn liên quan theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng.

 1. Hình thức xét tuyển

Do Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch (sau đây viết tắt Hội đồng xét tuyển viên chức) quy định.

 1. Thời gian, địa điểm xét tuyển

Sau khi thu nhập, tổng hợp hồ sơ, Hội đồng xét tuyển viên chức gửi thông báo thời gian, địa điểm xét tuyển đến các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển.

Trên đây là Thông báo về kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2018 tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng./.

Phụ lục

BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU VÀ MÔ TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

(Đính kèm theo Thông báo số: 122/TB-XTDL ngày 26/7/2018 của Trung tâm Xúc tiến Du lịch)

Số TT Tên vị trí việc làm/chức danh nghề nghiệp Số lượng cần tuyển Mã chức danh nghề nghiệp dự kiến tuyển Mô tả ngắn gọn vị trí công việc Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác cần thiết của vị trí tuyển dụng
1 Truyền thông du lịch 4 01.003 Thực hiện công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng thông qua các hoạt động: cổ động trực quan, xuất bản ấn phẩm, truyền thông trực tuyến, quan hệ báo chí…

 

 

– Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh Marketing, Quản trị kinh doanh du lịch, Kỹ thuật phần mềm, Báo chí, Truyền thông.

– Ngoại ngữ: Anh văn tối thiểu Bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B); (Tốt nghiệp các trường đào tạo ở nước ngoài được miễn ngoại ngữ)

– Tin học (tối thiểu): Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 (Tin học Văn phòng).;

– Có thời gian làm việc tối thiểu 12 tháng về công tác truyền thông du lịch.

 

2 Xúc tiến thị trường 4 01.003 Thực hiện các công việc về xúc tiến thị trường trong nước và quốc tế: tổ chức tham gia hội chợ du lịch, famtrip, roadshow, hội nghị, hội thảo, nghiên cứu thị trường.

 

– Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn, Marketing, Quản lý sự kiện và nhà hàng khách sạn.

– Ngoại ngữ: Anh văn tối thiểu Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ C); (Tốt nghiệp các trường đào tạo ở nước ngoài được miễn ngoại ngữ)

– Tin học (tối thiểu): Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 (Tin học Văn phòng).;

– Có thời gian làm việc tối thiểu 12 tháng về công tác xúc tiến thị trường.

Số TT Tên vị trí việc làm/chức danh nghề nghiệp Số lượng cần tuyển Mã chức danh nghề nghiệp dự kiến tuyển Mô tả ngắn gọn vị trí công việc Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác cần thiết của vị trí tuyển dụng
3 Hỗ trợ du khách 10 01.003 Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hỗ trợ, phục vụ, xử lý tình huống trong thời gian du khách tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng

 

 

 

– Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Thương mại quốc tế, Ngoại ngữ, Quốc tế học, Việt Nam học hoặc chuyên ngành kinh tế khác.

– Ngoại ngữ: Anh văn tối thiểu Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ C); (Tốt nghiệp các trường đào tạo ở nước ngoài được miễn ngoại ngữ).

– Tin học (tối thiểu): Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 (Tin học Văn phòng).;

– Có thời gian làm việc tối thiểu 12 tháng về công tác hỗ trợ du khách.

 

4 Tổ chức hành chính 1 01.003 – Theo dõi chấm công, tính lương, thưởng, chế độ bảo hiểm cho CBVC, NLĐ;

– Thực hiện rà soát, tổng hợp, báo cáo các công tác về hành chính; thực hiện các công việc về nhân sự: đánh giá, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng…;

– Kiêm nhiệm thủ quỹ.

 

 

 

– Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Hành chính, Luật, Quản trị kinh doanh.

– Ngoại ngữ: Anh văn tối thiểu Bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B); (Tốt nghiệp các trường đào tạo ở nước ngoài được miễn ngoại ngữ);

– Tin học (tối thiểu): Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 (Tin học Văn phòng).;

– Có thời gian làm việc tối thiểu 12 tháng về công tác tổ chức hành chính.

 

Số TT Tên vị trí việc làm/chức danh nghề nghiệp Số lượng cần tuyển Mã chức danh nghề nghiệp dự kiến tuyển Mô tả ngắn gọn vị trí công việc Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác cần thiết của vị trí tuyển dụng
5 Văn thư, lưu trữ 1 02.007 Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

 

– Đại học trở lên chuyên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ Văn thư lưu trữ.

– Ngoại ngữ: Anh văn tối thiểu Bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B); (Tốt nghiệp các trường đào tạo ở nước ngoài được miễn ngoại ngữ)

– Tin học (tối thiểu): Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 (Tin học Văn phòng).;

– Có thời gian làm việc tối thiểu 12 tháng về công tác văn thư lưu trữ.

6 Kế toán 1 06.031 Thực hiện công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp.

 

– Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính;

– Ngoại ngữ: Anh văn tối thiểu Bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B); (Tốt nghiệp các trường đào tạo ở nước ngoài được miễn ngoại ngữ)

– Tin học (tối thiểu): Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 (Tin học Văn phòng).;

– Có thời gian làm việc tối thiểu 12 tháng về kế toán hành chính sự nghiệp.

 

THÔNG BÁO Về việc Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2018 tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng
5 (1) vote[s]

Theo dõi tin tức Danang Fantasticity trên các mạng xã hội.

Tin tức - Sự kiện - Khuyến mãi

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.

Hotline: 0977 994 832

Email: [email protected]

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More