fbpx
Browsing Category

Sự kiện nổi bật

Từ sáng 10-7, Đà Nẵng cho phép tắm biển trở lại

Chiều 9-7, UBND thành phố ban hành Công văn số 4253/UBND-KGVX cho phép một số hoạt động trở lại và các điều kiện, biện pháp áp dụng. Theo đó, kể từ 4 giờ 30 ngày 10-7, hoạt động tắm được UBND thành phố cho phép hoạt động trở lại (buổi sáng…
​​​