Lộ trình đón khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng

Lo Trinh (eng)
750

Ngày 17/11/2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Phương án số 7708/PA-UBND về Phương án đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 3678/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp triển khai thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố Đà Nẵng. Phương án này được xây dựng với mục đích triển khai hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng về việc thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Lộ trình đón khách quốc tế gồm 03 giai đoạn.

Lo Trinh (vie)

Các điều kiện về khách quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và quy trình thực hiện để tham gia chương trình thí điểm được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đã được hướng dẫn cụ thể tại Phương án này.

Căn cứ theo Công văn số 7708/PA-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của UBND thành phố về Phương án đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố Đà Nẵng. Xem đầy đủ phương án tại đây

Ngân Hà

You might also like

Comments are closed.

​​​