fbpx

Tiếp tục thực hiện cách ly y tế đối với các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng

78
  • Nhấn quan tâm và chia sẻ trên Zalo:

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố vừa ban hành Công văn số 97/BCĐ-SYT ngày 18-5-2020 giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch y tế, cách ly y tế đối với các trường hợp người nước ngòài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng theo quy định tại Công văn số 93/BCĐ-SYT của Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, phối hợp với Sở Du lịch tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cơ sở lưu trú về các điều kiện để thiết lập và triển khai cách ly tập trung, khử khuẩn môi trường, phòng chống lây nhiễm cho nhân viên…, bố trí nhân lực y tế phục vụ cho công tác y tế, kiểm tra, giám sát các đơn vị y tế trên địa bàn tham gia thực hiện công tác y tế tại các cơ sở lưu trú. Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu Sở Y tế cùng với Cảng vụ Hàng không miền Trung và các cơ quan có thẩm quyền tại cửa khẩu, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo thành phố các vấn đề vướng mắc trong quá trình phối hợp, thực hiện để xử lý kịp thời.

Ban Chỉ đạo thành phố giao Sở Du lịch khẩn trương làm việc và kiểm tra các điều kiện phục vụ công tác cách ly y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố có tên trong danh sách đã đăng ký với Tổng Cục Du lịch, và các cơ sở lưu trú khác có nhu cầu đăng ký là cơ sở cách ly tập trung phục vụ cách ly y tế cho đối tượng người nước ngoài, thống nhất về mặt kinh phí và các điều kiện phục vụ công tác cách ly y tế liên quan; lưu ý chỉ phục vụ mục đích cách ly phòng, chống COVID-19, không phục vụ mục đích khác.

Sở Du lịch có trách nhiệm gửi và phổ biến Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20-3-2020 của Bộ Y tế cho các cơ sở lưu trú nêu trên; đồng thời, chủ trì, làm việc với các cơ sở lưu trú để thống nhất kế hoạch tập huấn, hướng dẫn các điều kiện thiết lập và triển khai cách ly y tế tập trung; trên cơ sở đó, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Ban Chỉ đạo thành phố cũng giao Sở Ngoại vụ kịp thời báo cáo, đề xuất phương án, địa điểm cách ly đối với thành viên cơ quan đại diện quốc tế nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ; kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc của người nước ngoài làm việc tại thành phố Đà Nẵng trong quá trình cách ly và các vấn đề khác liên quan đến ngoại giao để xem xét, giải quyết phù hợp theo quy định. Bên cạnh đó, thông báo quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế cho người thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và thân nhân của họ; gửi văn bản thông báo về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đến Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao để tiến hành thủ tục thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao của nước có người thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

Sở Giao thông vận tải có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố phương án về bố trí phương tiện và người điều khiển phương tiện, đề xuất vấn đề thu phí dịch vụ vận chuyển người nước ngoài nhập cảnh đến bàn giao và thực hiện cách ly y tế tại cơ sở lưu trú. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện hằng ngày việc vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm của cơ sở lưu trú thực hiện cách ly y tế. Đồng thời, Công an thành phố có trách nhiệm phối hợp với cơ sở lưu trú bố trí trạm gác ở cổng và các lối ra vào cơ sở lưu trú; đảm bảo công tác an ninh trật tự tại cơ sở lưu trú thực hiện cách ly y tế; thực hiện biện pháp cưỡng chế cách ly y tế đối với các đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ.

Ban Chỉ đạo thành phố giao UBND các quận, huyện tham gia làm Trưởng ban điều hành cách ly tại cơ sở lưu trú thực hiện cách ly y tế theo sự phân công của Ban Chỉ đạo thành phố; ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly, cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế đối với các trường hợp cách ly y tế tại cơ sở lưu trú đóng trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở lưu trú và đảm bảo các nguồn lực để thực hiện việc cách ly phòng chống dịch COVID-19; tạo điều kiện, hỗ trợ để người được cách ly tập trung yên tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi; chỉ đạo lực lượng dân phòng địa phương tham gia thực hiện nhiệm vụ giám sát việc cách ly 24/24 giờ tại cơ sở lưu trú. Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly y tế và chỉ đạo cưỡng chế nếu người được cách ly y tế không tuân thủ yêu cầu cách ly tại cơ sở lưu trú.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thành phố và đề nghị các tổ chức, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan phối hợp với Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố tổ chức triển khai các nội dung trên, đảm bảo hiệu quả công tác cách ly y tế tại cơ sở lưu trú đối với người nước ngoài nhập cảnh làm việc tại Đà Nẵng. Khi tiếp nhận thông tin người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại thành phố Đà Nẵng cần phải kịp thời có văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định; trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, Sở Y tế kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

Theo danang.gov.vn

  • Nhấn quan tâm và chia sẻ trên Zalo:

Theo dõi tin tức Danang Fantasticity trên các mạng xã hội.

Tin tức - Sự kiện - Khuyến mãi

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác cho Danang Fantasticity.

Email: media@danangfantasticity.com

Liên hệ quảng cáo: 0977.994.832 (Chỉ dành cho tư vấn quảng cáo)

Bài viết mới cập nhật

You might also like

Comments are closed.