Tăng cường tuyên truyền về biển đảo và môi trường trong Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

0 62

Ngày 29-5, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2024, trong thời gian từ ngày 1-6-2024 đến 30-8-2024.

Năm 2024, chủ đề trọng tâm Ngày Môi trường thế giới (ngày 5-6) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Phục hồi đất, chống sa mạc hoá và hạn hán” (Land restoration, desertification and drought resilience) nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm lại biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Cùng với đó, chủ đề của Ngày Đại dương thế giới được Liên hợp quốc phát động “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương” (Awaken new depths), với thông điệp nhằm kêu gọi các hoạt động phối hợp giũa các quốc gia và tổ chức khám phá, hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương và thay đổi mối quan hệ giữa con người và đại dương vì một đại dương xanh, bền vững.

Thực thi Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ mồi trường biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (ngày 1 đến 8-6) năm 2024 là “Phân bổ, quản lý hiệu quả, giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng không gian biển”.

Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng; góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường; gắn với việc triển khai Đề án “Xây dựng Đả Năng – thành phố môi trường” năm 2024.

Qua đó, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; vai trò và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, đa dạng sinh học, ứng phó với biển đổi khí hậu phù hợp với từng lĩnh vực, ngành, địa phương, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Theo đó, nội dung thông tin và truyền thông chính là tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” năm 2024 được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Kế hoạch số 105/KH- UBND ngày 6-5-2024; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 24-6-2021 của UBND thành phố về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 15-4-2024 của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2024; Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 6-2-2024 của UBND thành phố phê duyệt Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2023 và các quy định, chính sách và chủ trương của UBND thành phố về lĩnh vực môi trường.

Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển… trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 36/NQ-TW của BCH Trung ương; Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ và các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biến, đảo Việt Nam; vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc.

Tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng, hình thành văn hoá sinh thái biển; xây dựng xã hội, ý thức, lối sống, hành vi văn hoá gắn bó, thân thiện với biển; tăng cường nâng cao nhận thức, kiến thức, hiểu biết về biển, đại dương đến các cấp, các ngành và nhân dân; khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển bền vững kinh tế biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo, đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Thông tin về các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố năm 2024 như tổ chức ra quân, phát động các phong trào thi đua tập trung, thu hút cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân như: “Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp”; trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, phân loại rác thải tại nguồn…; các hoạt động liên quan bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo…

Thông tin về các phim phóng sự, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học, biến đối khí hậu, phát triển bền vững kỉnh tế biến… các mô hình, sáng kiến, những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn; sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng; đa dạng các công cụ, phương thức tuyên truyền; vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để truyền thông, tạo sự lan toả, hưởng ứng của toàn xã hội.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối, phối hợp với các sở, ban ngành, quận, huyện, đoàn thể tổ chức triển khai Kế hoạch này; theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30-8-2024; báo cáo kết quả về UBND thành phố. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các nội dung được phân công; báo cáo công tác chuẩn bị về UBNDthành phố.

Đồng thời, chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, các đơn vị dịch vụ liên quan có kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ tại các khu vực, địa điểm diễn ra các hoạt động, sự kiện; bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, thu gom chất thải kịp thời không để rác tồn lưu. Cung cấp thông tin về ý nghĩa, mục đích của các sự kiện môi trường trong Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; các tài liệu tuyên truyền; phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và trung ương xây dựng các phóng sự, tin ngắn, bài viết để đưa tin.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tại Kế hoạch này; tổ chức vệ sinh môi trường tại các bãi biển, khu công cộng, khu đất trống không đảm bảo mỹ quan, vớt rác, nạo vét khơi thông cống rãnh; khuyến khích các hoạt động phân loại, tái chế…. phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chỉ đạo các phường, xã yêu cầu các lực lượng ra quân không được đốt rác và thực hiện thu gom, xử lý đúng quy định.

Phát huy hiệu quả đường dây nóng ở các phường, xã để phản ánh tình trạng gây ô nhiễm và chỉ đạo xử lý, thường xuyên tuần tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác, chất thải, xà bần không đúng nơi quy định; vận chuyển hàng hóa, vật liệu, chất thải không che chắn để rơi vãi, gây bụi trên đường giao thông. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc phạm vi quản lý.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt tại các Khu bảo tồn thiên nhiên. Trong thời gian nắng nóng, tăng cường các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Tập trung kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại các loài động vật hoang đã và sản phẩm, dẫn xuất của chúng theo thẩm quyền, đặc biệt loài nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Đồng thời, chỉ đạo Ban quản Lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang huy động các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện tàu thuyền và người dân kinh doanh hoạt động trong khu vực tổ chức các đợt tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, nước thải tại các bờ kè, cầu cảng, chợ đầu mối thủy sản, các kho bãi, nhà xưởng… để hưởng ứng các sự kiện; tổ chức tuyên truyền cho cộng đồng về bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, bảo vệ các rạn san hô và hệ sinh thái biển.

UBND thành phố đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, và các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị phát sóng các trailer, phóng sự, tăng cường đưa tin các hoạt động, sự kiện được tổ chức theo Kế hoạch này.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Đại hội thể thao học sinh đông nam á lần thứ 13
close-link
​​​