Tin tức

Kế hoạch chi tiết chương trình diễu thành thuyền Clipper ngày 25/02/2016 trên sông Hàn

Kế hoạch chi tiết chương trình diễu thành thuyền Clipper ngày 25/02/2016 trên sông Hàn

Thời gian: Từ 19h00 – 21h00, ngày 25/2/2016

Địa điểm: Từ cảng sông Hàn đến cầu Rồng

18h30: Đảm bảo không còn tàu thuyền lưu thông trên lộ trình diễu hành

18h45: Triển khai đóng giao thông trên cầu sông Hàn và đảm bảo trật tự trên cầu sông Hàn

Triển khai quay cầu sông Hàn

19h00: Thuyền đầu tiên rời cảng (về điểm tập kết gần cầu Thuận Phước)

Đánh trống hội trên 03 thuyền đầu tiên (09 trống hội)

19h22: Thuyền thứ 12 rời cảng

19h30: Bắt đầu triển khai cắt giao thông trên cầu Rồng

19h35: Bắt đầu diễu hành

Cầu sông Hàn phải mở hoàn toàn

Phát thuyết minh diễu hành trên hệ thống loa

19h44: Đoàn thuyền đến cầu sông Hàn

19h50: Cầu Rồng phun nước và lửa

19h53: Đoàn thuyền đến cầu Rồng (quay 90 độ về phía mạn trái và có thể tiến thêm và cách bờ tối đa 200m)

19h54: Đoàn thuyền  xoay 90 độ phía mạn trái để trở lại

20h03: Đoàn thuyền tiến về  lại cầu sông Hàn

20h05: Mở lại cầu, lưu thông xe bình thường tại cầu Rồng

 20h11: Đoàn thuyền di chuyển hết qua cầu sông Hàn

20h11: Bắt đầu đóng cầu sông Hàn

20h12: Thuyền dẫn đầu hoàn thành diễu hành tại  khu vực Cảng

20h20: Lần lượt đến thuyền thứ 12 về đến khu vực Cảng

20h45: Cầu sông Hàn được đóng hoàn toàn, lưu thông xe bình thường.

Kế hoạch chi tiết chương trình diễu thành thuyền Clipper ngày 25/02/2016 trên sông Hàn
Rate articles
Thẻ

Trả lời

- Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name.
- Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker