fbpx
Browsing Tag

irionman

[Infographic] Team Việt Nam chinh phục Ironman Langkawi 2016

Ironman Langkawi chứng kiến những người có quốc tịch Việt Nam đầu tiên hoàn thành ba môn phối hợp cự ly dài 140.6 dặm gian khổ. Hoàng Kim Anh Tú, Đặng Ngọc Lâm và Trần Đình Minh Anh đã ghi tên mình vào lịch sử của ba môn phối hợp Việt Nam…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More