Yêu cầu đối với cơ sở spa-massage đủ điều kiện đón và phục vụ khách du lịch Quốc tế

The Blossom Resort Da Nang Lo A1 A2 Khu Dao Xanh Danang Massage
637

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Các điều kiện sẽ được cập nhật theo hướng dẫn mới nhất của các bộ, ngành liên quan.

Ngân Hà

You might also like

Comments are closed.

​​​