Chưa được phân loại

최대 30% 얼리버드-DIFF2018

다낭국제불꽃축제 2018 패키지를 위한 최대 30%까지 얼리버드 할인 – 빨리 예약하실수록 할인은 더 커집니다.
사랑스러운 불꽃 축제의 환상적인 경험을 위한 최대 30% 할인 혜택을 놓치지 마세요.

ƯU ĐÃI đến 30% cho “Early Bird” DIFF 2018

빠르게 예약할수록, 아주 좋은 가격에 제공받을 수 있으니, 서둘러 주세요!!!
6월 이벤트에 적용됩니다. (6월 2일, 6월 9일, 6월 30일)
베스트 가격을 위해 당신의 테이블을 축제 전 적어도 15일 전에 예약하세요.

ƯU ĐÃI đến 30% cho “Early Bird” DIFF 2018 1

ƯU ĐÃI đến 30% cho “Early Bird” DIFF 2018 2 ƯU ĐÃI đến 30% cho “Early Bird” DIFF 2018 3
제공 조건
30%  100% 결제, 축제 15일 전
20% 100% 결제, 축제 10일 전
10% 100% 결제, 축제5일 전

☎ +84 (0) 941 298 599
✉ H8287-FB2@accor.com

최대 30% 얼리버드-DIFF2018
Rate articles

Theo dõi tin tức Danang Fantasticity trên các mạng xã hội.

Tin tức - Sự kiện - Khuyến mãi

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.

Hotline: 0977 994 832

Email: media@danangfantasticity.com

댓글 남기기

- All comments are moderated careful! Use your name when commenting, do not use the keyword in the Name box.
- Your email will not be displayed publicly. Required fields are marked *

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker