fbpx

최대 30% 얼리버드-DIFF2018

0 16

다낭국제불꽃축제 2018 패키지를 위한 최대 30%까지 얼리버드 할인 – 빨리 예약하실수록 할인은 더 커집니다.
사랑스러운 불꽃 축제의 환상적인 경험을 위한 최대 30% 할인 혜택을 놓치지 마세요.

ƯU ĐÃI đến 30% cho “Early Bird” DIFF 2018

빠르게 예약할수록, 아주 좋은 가격에 제공받을 수 있으니, 서둘러 주세요!!!
6월 이벤트에 적용됩니다. (6월 2일, 6월 9일, 6월 30일)
베스트 가격을 위해 당신의 테이블을 축제 전 적어도 15일 전에 예약하세요.

ƯU ĐÃI đến 30% cho “Early Bird” DIFF 2018 1

ƯU ĐÃI đến 30% cho “Early Bird” DIFF 2018 2 ƯU ĐÃI đến 30% cho “Early Bird” DIFF 2018 3
제공 조건
30%  100% 결제, 축제 15일 전
20% 100% 결제, 축제 10일 전
10% 100% 결제, 축제5일 전

☎ +84 (0) 941 298 599
[email protected]

Rate articles

Theo dõi tin tức Danang Fantasticity trên các mạng xã hội.

Tin tức - Sự kiện - Khuyến mãi

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.

Hotline: 0977 994 832

Email: [email protected]

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More