fbpx

APEC2017정상주간

0 26

주소:다낭

개최 시간2017년11월

개요2017년 베트남은 아시아 태평양경제협력체 (APEC 2017) 개최국이다. 다낭은 “APEC2017 정상주간”을 진행하고 매년21개의 정부의 지도자 및 경제지도자 만나는 곳- “APEC정상회의”가 가장 중요한 행사로 진행될 것이다.

답사: 다낭에서 진행 프로그램-5-6/11/2017: APEC 고위 관리회의(CSOM)- 5-7/11/2017: 제4회APEC 기업자문위원회 (ABAC4 )- 5-11/11/2017: APEC의 미래소리- 8-9/11/2017:외교 – 경제장관회의-8-10/11/2017:기업정상회의-10/11/2017:ABAC와지도자와의대화-10-11/11/2017:APEC 경제 관리자의 회의

APEC2017정상주간
5 (3) vote[s]

Theo dõi tin tức Danang Fantasticity trên các mạng xã hội.

Tin tức - Sự kiện - Khuyến mãi

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.

Hotline: 0977 994 832

Email: [email protected]

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More