fbpx

Phát lộ những dấu tích quan trọng ở Hải Vân quan

Kết quả khai quật được Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cùng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng phối hợp công bố vào chiều 24-8. Theo báo cáo của các cơ quan khai quật, với diện tích gần 900m2 khai đào…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More