Bar

Luna Pub

Luna Pub
Rate articles

地址:陈福9A,海州郡

价格:8万越南盾

开放时间:11:30-00:00

游览时间:01h:30

概述:来到Luna Pub,你会联想到自己正在欧洲餐厅酒吧,如罗马,纽约或巴黎与墙砖,屋顶瓦,铜和铁支架。

探索:另外一个选择,餐厅为您的客人轻松地享受美食丰富的饮料如cocktails,进口啤酒,葡萄酒和材料只有在LUNAPUB。红月餐厅和酒吧连锁Autunno被称为岘港最可口的意大利菜,大多数餐馆在城市设立了分公司和Luna Pub也不是例外

地图:

Tags
Show More

发表评论

- Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name.
- Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker