Tran Thi Ly다리

0 3

주소: 02-09– Duy Tan사거리

가격: 무료

관람 시간: 30 분

가장 좋은 시간: 19h00

평균 소비: 무료

개요: Tran Thi Ly다리는 한강연결하고 용다리 상류쪽약1킬로미터 지점에 있다. 3년에 걸쳐 만들었며 바다에서 바람을 가득 받은 돛모양으로 Tran Thi Ly다리는 한강을 방문하는 관광객들이 구경하고 사진을 찍은 다낭의 관광지이다.

발견: Tran Thi Ly 다리는 다낭 동쪽에 Hai Chau군, Son Tra군과 Ngu Hanh Son군을 연결하는 독특한 랜드마크를 형성하고 있으며, 교통이 편리해지면서 시민과 관광객이 휴식을 취하면서 다낭의 야경을 볼 수 있다.

지도보기

Có thể bạn thích?

용다리

한강다리

Tran Thi Ly다리
5 (1) vote

Theo dõi tin tức Danang Fantasticity trên các mạng xã hội.

Tin tức - Sự kiện - Khuyến mãi

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.

Hotline: 0977 994 832

Email: media@danangfantasticity.com

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More