Tin tức

Công bố bản đồ sản phẩm du lịch 3 địa phương

Sản phẩm do Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU-ESRT) thực hiện với dự tài trợ của Liên minh Châu Âu. Đi kèm với Báo cáo, các chuyên gia của Dự án EU-ESRT cũng đã đưa ra Bản đồ sản phẩm du lịch của vùng được xây dựng dựa trên các chuyến khảo sát thực tế.

Chiều ngày 25/11, Báo cáo kỹ thuật về phát triển sản phẩm du lịch và bản đồ du lịch khu vực Duyên hải miền Trung (bao gồm Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam) đã được hoàn thành và công bố. Sản phẩm do Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU-ESRT) thực hiện với dự tài trợ của Liên minh Châu Âu. Đi kèm với Báo cáo, các chuyên gia của Dự án EU-ESRT cũng đã đưa ra Bản đồ sản phẩm du lịch của vùng được xây dựng dựa trên các chuyến khảo sát thực tế.

Ba cụm sản phẩm du lịch chính đã được xác định gồm: Cụm phía Bắc (các sản phẩm du lịch ưu tiên ở khu vực trung tâm/phía Bắc tỉnh Thừa Thiên-Huế dọc theo bờ biển), cụm phía nam ven biển miền Trung (các sản phẩm du lịch ưu tiên nằm dọc theo bờ biển phía nam tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Quảng Nam) và cụm nội địa (các sản phẩm du lịch ưu tiên nằm trong khu vực đất liền của cả 3 tỉnh).

Liên kết phát triển du lịch ba địa phương được hình thành từ năm nhiều năm nay, với mục đích phát triển du lịch theo hướng “ba địa phương, 1 điểm đến”. Trong những năm qua, ba địa phương đã xây dựng các chuỗi liên kết như: “Con đường di sản miền Trung”, “Con đường Hồ Chí Minh huyền thoại”, “Tuyến hành lang Đông -Tây”…

iệc công bố báo cáo kỹ thuật về phát triển sản phẩm du lịch và bản đồ du lịch khu vực Duyên hải miền Trung có vai trò quan trọng giúp các cơ quan chức năng định hướng, hoạch định các phương thức xúc tiến, quảng bá, thúc đẩy sự phát triển du lịch chung trong thời gian đến.

Huỳnh Trần

Công bố bản đồ sản phẩm du lịch 3 địa phương
Rate articles
Thẻ

Trả lời

- Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name.
- Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker