fbpx
Browsing Tag

bản đồ

Công bố bản đồ sản phẩm du lịch 3 địa phương

Sản phẩm do Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU-ESRT) thực hiện với dự tài trợ của Liên minh Châu Âu. Đi kèm với Báo cáo, các chuyên gia của Dự án EU-ESRT cũng đã đưa ra Bản đồ sản phẩm…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More