Bar&Pub

Luna Pub

Luna Pub
5 (2) votes

주소: 9A Trần Phú, Quận Hải Châu

가격: 80.000베트남 동

운영 시간:11:30-00:00

관람 시간:01h:30

개요:
Luna Pub에 오면 벽돌, 지붕, 동과 철로 만들어져 걸린 액자등의 내부 장식이 로마,뉴욕,파리에 있음직한 유럽 식당과 술집에 온 것 같은 느낌을 받는다.

탐방

빨간색 수레 앞 부분을 개조한 음악방과 이동 주유건 처럼 생긴 모양의 병으로부터 쏟아지는 생맥주는 하나의 작은 카센터 같은 술집 느낌을 준다.

레스토랑은 선택 메뉴와 별도로 손님이 편안하게 음식과 포도주, 수입 맥주, 칵테일 그리고 Luna Pub 에서만 고유하게 만들어 내는 마실 것 등을 풍부하게 즐길 수 있는 장소이다.

Luna D Autunno 레스토랑&바 체인점은 식당 분점을 둔  도시들에서 가장 맛있는 이탈리아 음식으로 유명하고, 다낭에 있는 Luna Pub도 예외는 아니다.

지도보기

Show More

답글 남기기

- Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name.
- Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker