Công tác quản lý tàu bay không người lái

Công tác quản lý tàu bay không người lái

Căn cứ Công văn số 1229/BCH-PTM ngày 19/04/2017 của Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; Căn cứ công văn số 2524/SGTVT-QLVTPTNL ngày 22/05/2017 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng về việc triển khai công tác phối hợp, hiệp đồng kiểm tra, giám sát quản lý tàu bay không người lái và phương tiện siêu nhẹ.

Để quản lý các hoạt động bay, kiểm soát tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và chuẩn bị an toàn cho Tuần lễ cấp cao APEC tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Sở Du lịch Đà Nẵng phổ biến Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/03/2008 của Chính phủ về Quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý các hoạt động bay đến các tổ chức và cá nhân được biết.

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại đây:

SỞ DU LỊCH ĐÀ NẴNG

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker