fbpx
Checkin
01. HỒ SƠ DỰ THI
 • Bản thông tin cá nhân/ nhóm (mẫu đơn đính kèm)
 • Sản phẩm dự thi gồm các bản vẽ màu khổ A3 đóng tập (không giới hạn số lượng)
 • Bản thuyết minh ý tưởng dự thi A4 (mẫu đơn đính kèm)
 • Sản phẩm dự thi được nộp về cho Ban tổ chức dưới cả 2 dạng bản in trên giấy (Gửi hồ sơ dự thi đến địa chỉ: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, 18 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng) và file mềm gửi qua email danangfantasticity@gmail.com
 • Các thành phần bản vẽ: Tùy theo tính chất của phương án mà người tham dự quyết định các thành phần bản vẽ như sơ đồ vị trí, mặt bằng tổng thể, các mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng khai triển, các phối cảnh bên ngoài.
02. CÁCH THỨC THAM GIA
 • Bản giấy:
  • Gửi hồ sơ dự thi đến địa chỉ: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, 18 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
  • Người tiếp nhận: Ms. Thân Thùy Mai (083.43.73.302)
  • Ngoài bì thư ghi rõ: BÀI DỰ THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CHECK-IN DU LỊCH ĐÀ NẴNG
 • File mềm gửi qua email danangfantasticity@gmail.com
Toàn bộ file mềm nén vào 01 thư mục, đặt tên thư mục bằng mã số ẩn danh theo như bản thông tin đăng ký dự thi)
03. YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM DỰ THI
 • Nguyên tắc chung
  • Không giới hạn các nội dung minh họa cho phương án dự thi
  • Ngôn ngữ sử dụng trong toàn bộ sản phẩm dự thi và các bản thuyết minh là tiếng Việt
 • Yêu cầu về khối lượng và chất lượng sản phẩm
  • Tỷ lệ tùy theo thành phần,  bố cục bản vẽ, nhưng phải đảm bảo nhìn rõ, thể hiện đầy đủ ý tưởng về hình thức và yêu cầu kỹ thuật
  • Các bản vẽ phải đánh số thứ tự trên khung tên của mỗi bản vẽ. Đơn vị dự thi cần ghi mã dự thi của mình trên mỗi bản vẽ, trên phía góc phải của mỗi bản vẽ
  • Không ghi tên thí sinh (nhóm thí sinh) hoặc bất cứ thông tin, ký hiệu gì khác so với nội dung, yêu cầu của Ban tổ chức đã quy định. Trường hợp không tuân thủ sẽ bị loại
  • Cuộc thi không hạn chế về số lượng sản phẩm dự thi đối với mỗi cá nhân/ nhóm
  • Những sản phẩm dự thi được phát triển trên cơ sở một phần ý tưởng của người khác (đã được đăng ký bản quyền tính đến thời điểm BTC kết thúc nhận bài dự thi) phải được sự đồng ý bằng văn bản chính thức của tác giả.
 • Các sản phẩm dự thi không hợp lệ
  • Sản phẩm không được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc thi
  • Sản phẩm nộp mà không có bảng thông tin cá nhân/nhóm đính kèm
  • Sản phẩm nộp quá thời hạn theo quy định của thể lệ này
  • Sản phẩm có nội dung sao y với các chương trình, ý tưởng, đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang triển khai thực hiện
  • Sản phẩm vi phạm bản quyền của tác giả hoặc sử dụng sản phẩm được chứng minh là của người khác
04. NGUYÊN TẮC ẨN DANH
 • Toàn bộ sản phẩm dự thi bao gồm: Các bản vẽ A3, thuyết minh A4 đều phải đánh mã số do đơn vị tự chọn (không được ghi tên hoặc có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào ngoại trừ mã số do đơn vị chọn)
 • Mã số gồm 2 chữ cái và 4 chữ số (ví dụ: AB1234) được ghi trong khung chữ nhật kích thước ngang 6cm, đứng 2cm ở góc trên bên phải của các bản vẽ. Mã số này cũng được ghi trên tờ bìa của thuyết minh và trên một góc của mô hình (nếu có)
 • Kèm theo mỗi bộ sản phẩm dự thi nói trên, các đơn vị dự thi nộp them 01 phong bì màu trắng ghi chữ “thông tin đơn vị dự thi” đều phải được niêm phong kín và gửi tại Trung tâm Xúc tiến du lịch khi nộp phương án dự thi
 • Nội dung của phong bì “thông tin đơn vị dự thi” bao gồm:
  • Bên ngoài ghi: Hồ sơ dự thi “cuộc thi thiết kế mô hình check in du lịch Đà Nẵng”
  • Bên trong gồm các giấy tờ sau:
   • Bản thông tin cá nhân/ nhóm (theo mẫu)
   • Mã số tự chọn của đồ án do đơn vị thực hiện
 • Phong bì “thông tin đơn vị dự thi” sẽ do Ban tổ chức cuộc thi trực tiếp nhận và bảo quản vào thời điểm nộp sản phẩm và chỉ công bố sau khi Hội đồng tuyển chọn hoàn tất việc nhận xét, đánh giá.
05. MẪU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI
06. MẪU THUYẾT MINH TRONG BÀI THI
M2

Liên hệ

Mọi thắc mắc về cuộc thi, vui lòng liên hệ Ban tổ chức cuộc thi:

Email: danangfantasticity@gmail.com

Điện thoại: 083.43.73.302 (Ms. Mai)

Địa chỉ: Trung tâm Xúc tiến Du lịch

Số 18 Hùng Vương, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Danang Fantasticity © Copyright 2020. All rights reserved
Enjoy Danang Summer Festival
close-link